Εργατικό κίνημα
Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού: Αποτελέσματα εκλογών