Μαθητές Anticapitalista

ΤΡΙΤΗ 16/11 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7μμ

Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση

Μαθητές και εργάτες ενάντια στο Μνημόνιο