Εργατικό κίνημα
Σχολικές καθαρίστριες: 24ωρη πανελλαδική απεργία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 11πμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος καλούν την Παρασκευή 31/3, οι σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές. 

“Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών και των καθαριστών απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθωσης έργου και από ανάγκη επιβίωσης λαμβάνουν μια χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος της παρεχόμενης δουλειάς τους.

Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος τους θεωρεί εργολάβους καθαρισμού κατ’ αποκοπή και χωρίς δικαιώματα!” τονίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων σε ανακοίνωσή της. Οι εργαζόμενοι φτάνουν να αμείβονται με 33,77 ευρώ μικτά τον μήνα για κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους δεν ξεπερνά τα 300 Ευρώ, ασχέτως ωραρίου.