Εργατικό κίνημα
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Καταγγελία για ελλείψεις σε εργαζόμενους

Ελλείψεις σε εργαζόμενους που φτάνουν το 53%, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το σωματείο των εργαζόμενων διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα καθώς, όπως επισημαίνουν “οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Μουσείου δεν μπορούν να επιλύονται με σπασμωδικές ενέργειες πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως δυστυχώς θα συμβεί στο τέλος Ιουνίου που λήγουν οι οκτάμηνες συμβάσεις ΙΔΟΧ των 15 εργαζομένων που καλύπτουν στην πραγματικότητα μόνιμες ανάγκες του Μουσείου και όχι εποχιακές ή έκτακτες”.