Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: Πρώτη δύναμη η Αριστερή Πρωτοβουλία

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 1.168 εργαζόμενοι. Πήραν: Αριστερή Πρωτοβουλία 577 (49,61%) και 4 έδρες, ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ 393 (33,79%) και 2 έδρες, Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών (ΣΥΡΙΖΑ) 180 (15,48%) και 1 έδρα, Αγωνιστική Συνεργασία 13 (1,12%), Λευκά - Άκυρα 5 (0.42%).

Για τους αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας ψήφισαν 957. Πήραν: Αριστερή Πρωτοβουλία 475 (49,84%) και 7 έδρες, ΕΣΑΚ 311 (32,63%) και 4 έδρες, Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών 152 (15,95%) και 2 έδρες, Αγωνιστική Συνεργασία 13 (1,12%), Λευκά - Άκυρα 4 (0,42%).