Δήμος Ν. Ιωνίας: καταγγελία του σωματείου εργαζομένων

Ο συνδικαλιστής, όπως και το σωματείο, είχε προχωρήσει στην καταγγελία του προϊστάμενου καθαριότητας του δήμου για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους κι ως απάντηση ήρθε η τιμωρία με πρόστιμο αποδοχών τριών ήμερων. Ο δήμαρχος Η. Γκότσης (πολιτικά στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ) απαντά μεταξύ άλλων ότι “δεν θα συνδιοικεί με το Σωματείο των εργαζομένων”(!), ενώ συνέχεια είχε η υπόθεση, με την νέα καταγγελία του σωματείου για παρέμβαση στη συνδικαλιστική του δράση, καθώς ο δήμαρχος ζήτησε αντίγραφο των πρακτικών του Δ.Σ του σωματείου.