Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ένα κομμάτι της: «Θέλουμε ένα πάρκο ελεύθερο και ανοιχτό για όλους. Η τέχνη της «ανάπλασης» είναι σύμφυτη με την αγορά και το κέρδος. Αντί να δώσουν οι αρμόδιοι αυτό το τεράστιο ποσό για να διατηρήσουν και συντηρήσουν το ήδη υπάρχον πράσινο ή να το αυξήσουν ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής όλων μας, προτιμούν να κάνουν σπατάλες σε τσιμέντο και κάγκελα!».