Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ αντιστέκονται. Όχι απολύσεις και κλεισίματα