ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση»: καταγγελία και αγωγή για τις συνθήκες εργασίας

Η ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρει «το ΣΒΕΜΚΟ στηρίζει την κατάθεση αγωγής εναντίον της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, διεκδικώντας την αναγνώριση της εργασίας των διερμηνέων ως εξαρτημένου χαρακτήρα και την ακύρωση της απόλυσης του απολυμένου μέλους μας ως καταχρηστικής.

Τα γεγονότα στη ΜΕΤΑδραση καταδεικνύουν μια σειρά από αντίστοιχα ζητήματα σε πολλές ΜΚΟ. Η διοίκηση της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, όπως και οι διοικήσεις πολλών άλλων ΜΚΟ, μάλλον θεωρούν την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων νόμων προαιρετική και ότι η έγκαιρη καταβολή των αμοιβών και η υπογραφή των συμβάσεων επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια». Oλόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να τη διαβάσετε στον σύνδεσμο http://tinyurl.com/pbmvjf9