Υπουργείο Ανάπτυξης

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας (σε παρένθεση τα αποτελέσματα πριν τρία χρόνια): Αγωνιστική Συνδικαλιστική Ενότητα (ΠΑΜΕ) 4 έδρες (2), Ελεύθερη Κίνηση 3 (ΠΑΣΚΕ 5), ΔΑΚΕ 1 (2), Συσπείρωση Εργαζομένων (πρόσκειται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 1(0). Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας από την Συσπείρωση Εργαζομένων εκλέγεται ο Κώστας Πίττας. Για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκλέχτηκε ένας αντιπρόσωπος από την Αγωνιστική Συνδικαλιστική Ενότητα.