Πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες απαιτούν ανάμεσα σε άλλα: ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό, τη χορήγηση του δασικού επιδόματος, τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος σαν επικίνδυνο και ανθυγιεινό, την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισής τους, την αναβάθμιση της υγειονομικής τους περίθαλψης - και βέβαια την πρόσληψη 4000 πυροσβεστών για να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.