ΔΕΗ

Είμαστε ένας από τους επόμενους στόχους. Εμείς θα αγωνιστούμε από τώρα και θα στηρίξουμε τις απεργίες. Άλλωστε, και στο παρελθόν έχουμε αγωνιστεί όχι μόνο για τα δικά μας στενά συμφέροντα, όπως στο να μην υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια.

Όλοι οι συνάδελφοι είναι stand-by. Δεν μπορούμε όμως με μια μέρα απεργία να τους σταματήσουμε. Χρειαζόμαστε απεργίες διαρκείας. Χρειάζεται να συντονιστούμε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί. Στη ΔΕΗ στη Μυλέρου έχει γίνει ενημέρωση για την απεργία στις 15 Δεκέμβρη και θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.

Γιάννης Μυτάκης, τεχνικός ΔΕΗ