Το Δελτίο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Με το πρώτο της σχήμα και πολυγραφημένη κυκλοφόρησε 149 τεύχη μέχρι τον Απρίλιο του 1990. Εν τω μεταξύ από 20.8.1984 άρχισε η μηνιαία έκδοση με οικονομικά ζητήματα κυρίως της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ». Το Τελευταίο τεύχος 289 εξεδόθη την 1.7.2010.
Τα μέλη που στάθηκαν τα περισσότερα χρόνια ήταν Γιώργης Δαλαβάγγας, Γιώργος Μητσάκης, Ευθύμιος(Μάκης) Ράπτης, Δημήτρης Λιβιεράτος, Αντώνης, Παπαδόπουλος, Γιώργος Κατσαρλίνος, Θοδωρής Κανελλόπουλος, Οδυσσέας Μανουσαρίδης κ.ά.
Υπεύθυνοι μέχρι τέλους ήταν οι Γεώργιος Αδαμίδης, Νικόλαος Γιαννουλιάς, Ευθύμιος(Μάκης) Ράπτης.

Δημήτρης Λιβιεράτος